Informatie over angststoornissen en fobieën

Wat is een fobie?

Fobieën zijn irrationele angsten voor een activiteit, situatie of ding. De angst is zo erg dat het de activiteiten en het leven van een persoon beperkt. Veel mensen met een fobie creëren hun eigen manier om dingen die ze vrezen te voorkomen. Vrouwen hebben twee keer zoveel kans om een fobie te hebben dan mannen. Er wordt geschat dat 28% van de mensen last heeft van fobieën. Het percentage van de bevolking die lijdt aan een fobie wordt geschat op 7% tot 13% (in westerse landen). Fobieën worden vaak stilgehouden. Het werkelijke aantal mensen dat lijdt aan fobieën is waarschijnlijk veel hoger.

Wat zijn de verschillende soorten van fobieën?

De angst geassocieerd met een fobie is veel groter dan dat wat veroorzaakt wordt door stress of angststoornissenzorgen. Fobieën veroorzaken extreme angst. Er bestaan veel verschillende soorten fobieën. Het is mogelijk bang te zijn voor bepaalde situaties, dieren en sociale interacties. Als iemand bang is voor een bepaald object of een artikel waarin wordt gezegd dat ze last hebben van een specifieke fobie. De lijst van de verschillende soorten fobieën is eindeloos. De volgende onderdelen bevatten informatie over de meest voorkomende fobieën.

Sociale fobie (sociale angststoornis)

Sociale fobie is een extreme angst voor sociale situaties, zoals spreken in het openbaar en interactie met anderen. De angst kan zo extreem zijn dat het invloed heeft op relaties met vrienden, familie en collega’s. Mensen met een sociale fobie zijn bang beschaamd te worden in sociale situaties. Sociale fobie wordt ook wel sociale angststoornis genoemd.

Agorafobie (pleinvrees)

Mensen die lijden aan agorafobie ervaren een overmatige angst om in openbare plaatsen te zijn of een plek die ze niet gemakkelijk kunnen verlaten. Mensen met agorafobie maken zich vaak zorgen over hulp die niet beschikbaar is of over het feit dat ze in verlegenheid worden gebracht in het bijzijn van anderen. Er zijn vele oorzaken van agorafobie, maar het lijkt een genetische component te hebben, daarnaast kan het ook in de familie zitten.

Claustrofobie

Claustrofobie, een veelvoorkomende fobie, het is een angst voor afgesloten ruimten of om gevangen te zitten. Mensen met claustrofobie kunnen bang zijn ze in gesloten ruimten te zitten, zoals tunnels of liften.

Zoöfobie

Zoöfobie is een angst voor dieren en insecten. De fobie kan verwijzen naar de angst voor bijen (apiphobia), spinnen (arachnofobie), vogels (ornithophobia), slangen (arachnofobie), en andere soorten beestjes.

Hoogtevrees

De hoogtevrees staat bekend als hoogtevrees. Ook al dreigt er geen echte dreiging van grote hoogten, mensen ervaren net zo goed een ernstige angst.

Vliegangst (aviofobie)

Vliegangst wordt ook wel aviofobie genoemd. Degenen die een familielid hebben verloren bij een vliegtuigongeluk, of die een vliegtuigcrash of een ongeval hebben gehad kan zich de fobie gaan ontwikkelen, maar anderen die nog nooit een trauma hebben opgelopen tijdens het vliegen kan nog steeds aviofobie hebben. De fobie blijft aanhouden, ook al is het vliegen tegenwoordig erg veilig.

Bloed-, injectie- en wondfobie

Bloed-, injectie- en wondfobie zijn fobieën die de angst voor bloed, letsel, en het krijgen van een injectie of het ondergaan van een medische procedure omvat. Bloedfobie staat bekend als hemophobia. De angst voor het krijgen van een injectie wordt aichmophobia of trypanophobia genoemd.

Wat zijn de effecten van fobieën?

Wanneer het onbehandeld blijft, kan een fobie iemands vermogen om te functioneren en te genieten van het leven aanzienlijk verminderen. Mensen met fobieën kunnen problemen ervaren op het werk, op school, en met familie en vrienden ervaren. Fobieën kunnen beter worden voor een korte periode, maar ze lossen meestal niet op zonder behandeling. Fobieën kunnen gepaard gaan met alcoholisme. Degenen die worstelen met alcoholisme hebben tot 10 keer meer kans op een fobie ten opzichte van mensen die niet worstelen met alcoholisme. Mensen die fobieën hebben, hebben 2 keer zoveel kans om alcoholist te worden.

Wat zijn de oorzaken en risicofactoren voor fobieën?

Een aantal factoren dragen bij aan de ontwikkeling van fobieën. Genen, culturele invloeden, en traumatische gebeurtenissen kunnen allemaal bijdragen aan fobieën. Iemand die een familielid heeft met een fobie heeft ongeveer drie keer meer kans om aan een fobie te lijden dan iemand die niet beschikt over een gelijkaardige familiegeschiedenis. Mensen met fobieën proberen stress te beheren door dingen waar ze bang zijn te mijden. Zij kunnen ook moeilijkheden hebben om de intensiteit van angstige of stimulerende situaties te minimaliseren, waardoor de fobie versterkt.

Wat zijn de tekenen en symptomen van fobieën?

Symptomen van een fobie kunnen paniek, schrik, angst, snelle of onregelmatige hartslag, ademhalingsmoeilijkheden, zweten, gevoel te willen ontsnappen of te vluchten, en beven zijn. Mensen met fobieën weten vaak dat hun angst niet in verhouding staat ​​tot een daadwerkelijke dreiging of gevaar. Het is niet ongewoon voor iemand die een fobie heeft om tot het uiterste te gaan om te voorkomen of te vluchten van een fobische situatie.

Hoe worden fobieën gediagnosticeerd?

Een verscheidenheid aan deskundigen in de gezondheidszorg kunnen fobieën diagnosticeren, waaronder maatschappelijk werkers, psychotherapeuten, psychiaters, en zelfs primaire zorg-deskundigen. Zowel fysieke als psychische klachten worden beoordeeld. De arts zal mogelijke fysieke oorzaken voor de symptomen uitsluiten. Fobieën komen vaak samen met andere angststoornissen. Angst kan als kenmerk van andere medische omstandigheden optreden of als bijwerking door het gebruik van bepaalde medicijnen. De arts kan laboratoriumtesten uitvoeren om andere mogelijke oorzaken van de symptomen te ontdekken.

Hoe worden fobieën behandeld?

Desensibilisatietherapie is een behandeling die personen geleidelijk confronteert met dat waar hij of zij de fobie voor heeft, totdat de situatie of het ding geen angst meer inboezemt. Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een behandeling die onderzoek doet na het veranderen van de onderliggende gedachten en gedragingen die bijdragen tot ongewenste symptomen. CGT is een effectieve behandeling, en bestaat uit drie onderdelen:
– Didactische component: Tijdens deze fase van de behandeling brengen professionals de verwachtingen voor therapie in kaart en stimuleert de patiënt om mee te werken met de behandeling.
– Cognitieve component: In deze fase van de behandeling zal een professional de patiënt helpen om gedachten en veronderstellingen in te zien die een belangrijke rol spelen bij de productie van het fobische gedrag.
– Gedragsmatige component: Deze fase van de behandeling bestaat uit het onderwijzen van de patiënt voor gedrags-modificatie technieken om hem of haar fobische situaties beter helpen door te komen.

Welke medicijnen helpen in de behandeling van fobieën?

Antidepressiva, ook wel selectieve serotonine-heropnameremmers genoemd, worden gebruikt om fobieën te behandelen. Soms worden medicijnen alleen of in combinatie gebruikt met een andere behandeling, denk hierbij aan desensibilisatie therapie of cognitieve gedragstherapie (CGT). Escitalopram, sertraline , fluvoxamine, fluoxetine, paroxetine en citalopram zijn voorbeelden van dergelijke medicijnen.

Bètablokkers zijn medicijnen die het effect van adrenaline in het lichaam tegengaan. Deze medicijnen kunnen worden gebruikt om fobieën te behandelen. Propranolol is een voorbeeld van een bètablokker. Benzodiazepinen is een andere klasse van geneesmiddelen die gebruikt kan worden om fobieën te behandelen. Deze medicijnen bevorderen ontspanning, maar zijn zeer verslavend en een overdosis kan zorgen voor zeer ernstige gevolgen. Het gelijktijdig gebruik van alcohol met benzodiazepinen kan dodelijk zijn. Daarom worden benzodiazepines niet vaak gebruikt om fobieën te behandelen. Medicijnen in deze klasse zijn clonazepam, alprazolam, lorazepam en diazepam.