Informatie over kinkhoest (pertussis)

Een bacterie die bekend staat als Bordetella pertussis veroorzaakt de voor mensen kinkhoestbekende kinkhoest. Deze ziekte, die via een vaccin te voorkomen is, kan levensbedreigend zijn voor jonge kinderen en zelfs ouderen. In een vroeg stadium, lijkt het op een doorsnee verkoudheid, maar wanneer het zich ontwikkelt tot enorme hoestbuien, kan het de ademhaling bemoeilijken. Behandeling door middel van antibiotica is alleen effectief in het voorkomen van de ziekte in een latere stadia van de infectie, als het begonnen wordt in de vroege stadia van de ziekte.

Kinkhoest is zeer besmettelijk

Bordetella pertussis wordt beschouwd als een atypische bacterie die niet in de bloedbaan terechtkomt. De infectie blijft in de bovenste luchtwegen en verstoort het lichaam in het vrijmaken van de luchtwegen door de cellen die hiervoor nodig zijn te besmetten. Het verspreidt zich door contant tussen 2 personen en wordt vaak verward met een verkoudheid in de vroege fasen van een infectie.

Immunisatie is de beste manier om kinkhoest te voorkomen. Andere eenvoudige preventieve maatregelen die toegepast kunnen worden zijn onder andere handen wassen en uw mond bedekken wanneer u hoest. Hierdoor hoest of niest u bijvoorbeeld in uw mouw, en krijgt u geen bacteriën op uw handen. Dit wordt aanbevolen als een manier om de griep, verkoudheid en andere aandoeningen van de luchtwegen te voorkomen.

Behandel het hele gezin

De enige zekere manier om een infectie te voorkomen is door middel van immunisatie; Echter, als u weet dat u blootgesteld bent aan kinkhoest en waarschijnlijk besmet bent, is vroegtijdige behandeling (binnen de eerste week) met het antibioticum erytromycine effectief in het stoppen van de progressie van kinkhoest. Erythromycine wordt daarom aanbevolen als een manier om een infectie te voorkomen voor iemand die in nauw contact komt met een besmet familielid. Hoewel antibiotica, die na de eerste paar dagen van de infectie is gestart, het natuurlijk beloop van de ziekte niet kan veranderen, kan het wel toegepast worden om de verdere verspreiding van kinkhoest op anderen te voorkomen.

Probeer de bacterie niet te verspreiden

Kinkhoest is zeer besmettelijk. Als u denkt de infectie te hebben, bezoek dan zo snel mogelijk uw huisarts. Hoe sneller u een behandeling krijgt, hoe groter de kans is om de progressie en verspreiding van kinkhoest tegen te gaan.

Vaccineren ter bescherming van uw baby

Kinkhoest is een ziekte die te voorkomen is door middel van een vaccinatie. Vaccinaties hebben de sterfgevallen door kinkhoest in de loop der jaren laten afnemen. Alle baby’s, kinderen, en zelfs volwassenen moeten ervoor zorgen dat ze voldoende en correct gevaccineerd worden. Jonge kinderen zouden vijf doses van het vaccin moeten krijgen in de periode van 2 maanden tot 4 jaar oud.

Verbeterde bescherming voor adolescenten

Oudere kinderen en volwassenen zouden ook kinkhoest bescherming moeten krijgen, zelfs als zij volledig ingeënt zijn als baby of kind. De antilichamen die aangemaakt worden na immunisatie zijn minder effectief binnen 6 tot 10 jaar na de laatste dosering. Deze aanbeveling werd gemaakt na een observatie van een groot aantal ernstige gevallen van kinkhoest bij blootstelling aan geïnfecteerde en minimaal beschermde tieners en volwassenen.

De DKTP-vaccin wordt routinematig aanbevolen bij volwassenen en wordt nu toegediend in plaats van de oude tetanus spuit die geen pertussis bevatte. Volwassenen en adolescenten met kinkhoest hebben meestal milde symptomen van de infectie, maar kunnen jonge baby’s en kinderen, die wellicht nog geen (volledige) vaccinatie hebben ondergaan, blootstellen.

Herinner verzorgers aan een vaccinatie

Ondanks dat veel ziekten die met vaccins te voorkomen zijn niet vaak meer voorkomen, zal u, wanneer u uw kind niet voldoende laat vaccineren, de immuniteit waarvan ze profiteren na korte tijd verdwijnen, en kunnen een aantal ernstige kinderziekten zich opnieuw voordoen. Dit is het geval met kinkhoest, mazelen, bof, waterpokken, en vele anderen.